دیدار ظریف با همتایان الجزایری، اردنی، چینی، نامبیایی، بلاروسی و نروژی

کد N1769402