عکس| بازدید نمایندگان مجلس از موزه لوور پاریس

کد N1769201