بخشی از طلب کارگران معدن البرز شرقی پرداخت شد

واحدها,کارگران معدن البرز شرقی

کارگران معدن زغال سنگ البرز شرقی روز گذشته (۲۹ شهریورماه) موفق به دریافت یک ماه از مطالبات پرداخت نشده خود شدند.

تعدادی از کارگران این واحد معدنی با اعلام این خبر به ایلنا گفتند: یک ماه از مجموع ۲ ماه معوقات حقوقی حدود هزار و ۴۰۰ کارگر این واحد معدنی روز گذشته در حالی پرداخت شد که حدود ۶۰۰ نفر از کارگران واحد طزره در روزهای ۲۶ تا ۲۷ شهریور ماه جاری با برپایی تجمعات صنفی خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شده بودند.

پرداخت ۲ ماه معوقات مزدی کارگران معدن زغال سنگ البرز شرقی و مشخص شدن نحوه پرداخت دستمزدها در ماه‌های آتی ازجمله انگیزه‌های شکل‌گیری این تجمع دو روزه بود.

منابع خبری با بیان اینکه در حال حاضر این کارگران دستمزد تیر ماه خود را دریافت کرده‌اند، گفتند: با اتمام شهریور ماه یک ماه دیگر به مطالبات معوقه آنها افزوده خواهد شد که در مجموع دو ماه دیگر این کارگران از کارفرما بستانکار می‌شوند.

 

کد N1769089