سفر فواد معصوم به سلیمانیه برای دیدار با بارزانی + تصویر

کد N1768778