قطر از کشورهای خلیج فارس خواست تا با ایران مذاکره کنند

اسپونتیک نوشت: امیر قطر تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی، در مجمع عمومی سازمان ملل از کشورهای شورای همکاری عرب خلیج فارس خواست تا با ایران مذاکره کنند.

او افزود: "ما خواهان گفتگو میان شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس و ایران بر اساس منافع متقابل هستیم."
پیشتر قطر از ایران به عنوان کشور با افتخار یاد کرده بود.

52310

کد N1768624