خلاصه برنامه نود +فیلم | جنجال خط خوردن رحمتی و جباری از استقلال در برنامه نود دیشب +فیلم

استقلال, برنامه نود, فیلم برنامه نود, خلاصه برنامه نود, برنامه نود دیشب, جنجال برنامه نود, استقلال نود دیشب, برنامه نود دیشب فیلم, نود دیشب, خلاصه نود دیشب, افتخاری, سید رضا افتخاری, داماد افتخاری, جنجال استقلال, منصوریان, علیرضا منصوریان, منصوریان استقلال, ملکی استقلال, برنامه 90, عادل فردوسی پور, منصوریان رحمتی ملکی, خط خوردن رحمتی, خط خوردن جباری, خط خوردن رحمتی و جباری

برنامه 90 دیشب +فیلم | ملکی، منصوریان، رحمتی و افتخاری دیشب در برنامه 90 همه آنجه را که نباید می گفتند، گفتند و شنیدند! ملکی عضو هیئت مدیره استقلال مدعی شد خط خوردن رحمتی خواسته منصوریان بوده است. ادعایی که منصوریان آن را تکذیب کرد و افتخاری را شاهد حرفش گرفت! فیلم اظهارات ملکی، منصوریان، رحمتی و افتخاری در برنامه 90 دیشب را ببینید!

بیشتر بخوانید: دوئل منصوریان و ملکی در 90
بیشتر بخوانید: ادعای ملکی درباره منصوریان و رحمتی در برنامه 90
بیشتر بخوانید: منصوریان در 90 دیشب چه گفت؟
بیشتر بخوانید: داماد افتخاری استقلال کیست؟ خلاصه برنامه نود +فیلم | جنجال خط خوردن رحمتی و جباری از استقلال در برنامه نود دیشب +فیلمبرنامه 90 دیشب +فیلم | ملکی، منصوریان، رحمتی و افتخاری دیشب در برنامه 90 همه آنجه را که نباید می گفتند، گفتند و شنیدند! ملکی عضو هیئت مدیره استقلال مدعی شد خط خوردن رحمتی خواسته منصوریان بوده است. ادعایی که منصوریان آن را تکذیب کرد و افتخاری را شاهد حرفش گرفت! فیلم اظهارات ملکی، منصوریان، رحمتی و افتخاری در برنامه 90 دیشب را ببینید!

سی
کد N1767818