عکس: سحر دولتشاهی و سلفی غیر متعارف با صابر ابر

سرگرمی, اینستاگرام بازیگر زن, اینستاگرام سحر دولتشاهی, سحر دولتشاهی, واکنش سحر دولتشاهی, سحر دولتشاهی بازیگر زن, بازیگر زن, عکس سحر دولتشاهی, عکس بازیگر زن, سحر دولتشاهی فیلم, عکس, تصویر, صابر ابر, سلفی سحر دولتشاهی, نمایش سی

سحر دولتشاهی در روزهای پایانی نمایش «سی» در اینستاگرام خود یک سلفی غیرمتعارف با صابر ابر منتشر کرد.

با صابر جان رفيق قديمى... اتاق گريم، سى شبهاى پايانى


کد N1767298