در مراسم پنجمین جشنواره هنر برای صلح رخ داد؛

واکنش محمود دولت آبادی به کشتار مسلمانان میانمار

کد N1765763