تعیین هویت تمامی اجساد حادثه اتوبوس جاجرود+اسامی

انتظامی حوادث,پزشکی قانونی تهران

هویت تمامی اجساد حادثه سقوط اتوبوس به دره در جاجرود مشخص و جواز دفنشان صادر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، هویت تمامی اجساد حادثه سقوط اتوبوس به دره در جاجرود مشخص و جواز دفن صادر شد.

اسامی کشته‌شدگان به شرح زیر است:

کمال نائیجی، فرزند عزیز

علی اکبر مهدی تبار فرزند قربان

سید بهزاد سیدی فرزند سید احمد

اسدلله کجوری فرزند قلی

دانیال علی پور فرزند محمد

علیرضا خانلو فرزند صادق

مرتضی زمردی فرزند احمد

احسان علیزاده فرزند حسین جان

علیرضاقربانی اقدم فرزند احمد

مهسا قربانی اقدم فرزند احمد

عبدالله بابایی ندافی فرزند اسماعیل

 

کد N1765204