یادداشت سیدحسن خمینی درباره فجایع میانمار؛ آتش بگیر تا که بدانى چه مى‌کشم

کد N1765041