مخالفت شورای امنیت با آمریکا و رژیم‌صهیونیستی

واحد مرکزی خبر نوشت: اکثریت اعضای شورای امنیت با خواست آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره تقویت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در جنوب لبنان (یونیفیل) مخالفت کردند.

به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، شورای امنیت مسئله تمدید ماموریت نیروهای یونیفیل را در جنوب لبنان بررسی کرد. در حالی که آمریکا و اسرائیل اعضای شورای امنیت را زیر فشار قرار داده اند تا این شورا ماموریت این نیروها را گسترش دهد، بیشتر اعضای شورای امنیت مخالف هر نوع تغییری در ماموریت این نیروها هستند. لبنان هم اصرار دارد ماموریت این نیروها به صورت فعلی باقی بماند.

نزار عبود خبرنگار شبکه المیادین در نیویورک گفت: اسرائیل از قدرت گرفتن مقاومت در لبنان به شدت نگران است و می خواهد نیروهای حافظ صلح سازمان ملل نقش جانبدارانه ای با هدف متهم کردن مقاومت در گزارش خود به نقض قطعنامه 1771 ایفا کند. آمریکا به درخواست اسرائیل پاسخ مثبت داد، اما بیشتر اعضای شورای امنیت به ویژه کشورهایی که هزاران سرباز در جنوب لبنان دارند، هر نوع تغییری را در ماموریت این نیروها رد می کنند. این کشورها از یک سو نگران حفظ ثبات منطقه هستند و از سوی دیگر درباره سلامت نیروهایشان نگرانی دارند.آن گگان معاون نماینده فرانسه در سازمان ملل گفت: فرانسه به ایفای نقش خود برای حفظ نقش تعیین کننده ماموریت این نیروها و حمایت از یونیفیل پایبند است. به همین علت قصد داریم قطعنامه ای برای تمدید ماموریت این نیروها به مدت یکسال دیگر، ارائه کنیم تا ماموریت یونیفیل در این باره تثبیت شود.

در ادامه این گزارش آمده است: تمدید ماموریت یونیفیل در سی ام این ماه صورت خواهد گرفت و فرانسه پیش نویس قطعنامه در این باره را ارائه خواهد کرد. بیشتر اعضای شورای امنیت با هر نوع تغییری در ماموریت این نیروها مخالف هستند، به ویژه که لبنان هم اصرار دارد ماموریت این نیروها به همین صورت باقی بماند.

واسیلی نبنزیا نماینده روسیه در سازمان ملل گفت: ماموریت نیروهای یونیفیل بسیار اهمیت دارد و ما معتقدیم ماموریت این نیروها به صورت فعلی باید تمدید شود. قوانینی برای عملیات نیروهای حافظ صلح وجود دارد که باید در آن نظر کشورهای میزبان این نیروها را در نظر گرفت. لبنان خواستار هیچ تغییری در ماموریت این نیروها نشده است و ما باید این مسئله را در نظر بگیریم.

خبرنگار این شبکه خاطر نشان کرد: فشارهای آمریکا و اسرائیل بر اعضای شورای امنیت و نیز فرماندهی یونیفیل برای محکوم کردن مقاومت بیشتر شده است. پس از جشن های سالگرد پیروزی در ماه ژوئیه، فرماندهی یونیفیل به حکومت لبنان اعتراض کرد و پیش بینی می شود پس از تمدید ماموریت نیروهای یونیفیل، این اعتراضات به علت فشارهای آمریکا و اسرائیل بیشتر شود.

52311

کد N1755273