در گفتگو با مهر اعلام شد؛

سیستم رادار فرودگاه مهرآباد از سرویس خارج شد

اقتصادی

یک منبع آگاه در شرکت فرودگاه ها از خارج شدن رادار فرودگاه مهرآباد از مدار کنترل خبر داد و گفت: در حال حاضر پروازهای فرودگاه های شهرستان ها به تهران متوقف شده است.

یک مقام ارشد شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خرابی سیستم راداری فرودگاه مهرآباد گفت: در حال حاضر رادار مرکز کنترل ترافیک هوایی مهرآباد دچار کَش شده و سیستم از مدار خارج شده است.

وی علت وقوع این مشکل رادار مهر آباد را فرسودگی و عدم نظارت بر نوسازی ساختارهای اتوماسیون این فرودگاه عنوان و اظهار کرد: در حال حاضر پروازهایی که قرار بود از شهرهای مختلف به تهران انجام شوند متوقف شده اند و با فواصل یک ساعت به یک ساعت وارد مهرآباد خواهند شد.

وی با اشاره به ترافیک سنگین سکتور ۷ مرکز کنترل ترافیک هوایی ایران شامل آسمان های شمال شرق، شمال غرب و جنوب کشور تصریح کرد: کنترلر های فرودگاه مهرآباد در حال حاضر به صورت مدیریت دستی و تجسم فضایی و ذهنی پروازهای مانده در آسمان مهرآباد را کنترل کرده و به باند هدایت می کند.

به گفته این مقام شرکت فرودگاه ها، مدیریت تجسمی کنترل هواپیماها خطرات فراوانی برای هواپیماها و مسافران خواهد داشت.

کد N1754877