چین از آمریکا خواست در زمینه تحریم شرکت‌های چینی بازنگری کند

واحد مرکزی خبر نوشت:به گزارش خبرگزاری رویترز، چین از آمریکا درخواست کرده است به سرعت اشتباهات خود را در زمینه تحریم شرکت های چینی در چارچوب پرونده کره شمالی تصحیح کند تا از تاثیرات همکاری های دو جانبه جلوگیری شود.

52311

کد N1754483