10 نهاد و شش فرد چینی و روسی در فهرست تحریم آمریکا علیه کره‌شمالی

واحد مرکزی خبر نوشت: به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا روز سه شنبه 10 سازمان و شش فرد چینی و روس را در ارتباط با مناقشه کره شمالی در فهرست تحریم قرار داد.

52311

کد N1754436