جلسه شورای فضای مجازی دادسرای قم برگزار شد

حقوقی قضایی,شورای فضای مجازی

جلسه شورای فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب قم با حضورمدیران، سرپرستان و نمایندگان حقوقی بانک‌های دولتی و غیر دولتی استان قم برگزار و راهکارهای مقابله با جرایم اقتصادی بررسی شد.

به گزارش ایلنا، رویکرد و محورهای بحث این نشست که قضات ویژه جرایم رایانه‌ای و عوامل انتظامی و امنیتی مرتبط نیز در آن حضور داشتند، هم‌اندیشی و اتخاذ تدابیر مناسب به منظور مقابله با جرایم اقتصادی و بررسی نقش فضای مجازی در ظهور و بروز این جرایم بود.

به گفته دبیر شورای فضای مجازی دادسرای قم در این جلسه راه‌های تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالی، مقابله با پولشویی، اقدام سریع و عاجل در جهت حفظ حقوق بزه‌دیدگان بررسی شد و در پایان گزارش جلسه به همراه پیشنهادهایی در این زمینه‌ها تهیه و جهت ارسال به بانک مرکزی تصویب شد.

کد N1754265