فیلم: ماجرای «گلابی» قاضی پور | توضیح آقای نماینده درباره گلابی خوردن در مجلس!

رای اعتماد, جلسه رای اعتماد, رای اعتماد کابینه دوازدهم, کابینه دوازدهم, کابینه دولت دوازدهم, حاشیه رای اعتماد, قاضی پور رای اعتماد, قاضی پور گلابی, گلابی های قاضی پور, توهین به خبرنگاران, نماینده ارومیه, فیلم قاضی پور, فیلم گلابی قاضی پور, گلابی خوردن قاضی پور, گلابی خوردن نماینده مجلس, گلابی نماینده, گلابی قاضی پور,

فیلم: ماجرای «گلابی» قاضی پور | نادر قاضی پور نماینده ارومیه ماجرای گلابی خوردن در مجلس را توضیح داد. او که در پاسخ به مهرداد لاهوتی سخن می گفت، دلیل گلابی خوردن در مجلس را حمایت از کشاورزان دانست!! فیلم توضیحات قاضی پور درباره ماجرای گلابی را در ادامه ببینید!

بیشتر بخوانید: توضیحات قاضی پور .

بیشتر ببینید: عکس: گلابی های قاضی پور!


فیلم: ماجرای «گلابی» قاضی پور | توضیح آقای نماینده درباره گلابی خوردن در مجلس!فیلم: ماجرای «گلابی» قاضی پور | نادر قاضی پور نماینده ارومیه ماجرای گلابی خوردن در مجلس را توضیح داد. او که در پاسخ به مهرداد لاهوتی سخن می گفت، دلیل گلابی خوردن در مجلس را حمایت از کشاورزان دانست!! فیلم توضیحات قاضی پور درباره ماجرای گلابی را در ادامه ببینید!

یب
کد N1754185