زنگنه؛ میراث‌دار راه مصدق در مسیر ملی شدن صنعت نفت است

مجلس,بیژن نامدار زنگنه,کودتای ۲۸ مرداد,عبدالکریم حسین‌زاده,دکتر محمد مصدق

نایب رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به همزمانی کودتای ۲۸ مرداد و دفاع زنگنه در جریان رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت، وزیر نفت را میراث‌دار راه مصدق در مسیر ملی شدن صنعت نفت دانست.

به گزارش ایلنا، عبدالکریم حسین زاده در یادداشت کوتاهی با اشاره به همزمانی دفاع بیژن نامدار زنگنه و سالگرد کودتای  ۲۸ مرداد نوشت: «کتاب تراژدی تنهایی «مصدق» را دیشب تمام کردم... شاید همزمانی کودتای ۲۸ مرداد و دفاع زنگنه (در رای اعتماد دولت دوازدهم) که میراث‌دار راه مصدق در مسیر ملی شدن صنعت نفت است و تکرار همان تهمت‌ها و بی‌حرمتی‌ها وادارم کرد که این مطالعه را به سرانجام برسانم.

انگار روحیه عده‌ای همچنان بی‌اندک تغییری سرجایش مانده است و هرکس بخواهد دست استعمار را از نفت کوتاه کند آن‌چه مصدق کرد و چه آن‌که کسی بخواد دست کاسبان تحریم و تحریم‌کنندگان را از نفت کوتاه کند، باز باید مورد تهمت و بی‌حرمتی قرار گیرد... فکر می‌کنم در این چند سال زنگنه  تنها وزیری بود که بیشترین ناسزاها را تحمل کرد...

و اما کتاب به این پاراگراف پایانی ختم می‌شود که: «نامش دیگر روی هیچ خیابانی نیست، تصویر چهره‌اش روی هیچ تمبری نیست، اما خاطره‌اش در دل ایرانیان دست نخورده مانده...»

گو اینکه تاریخ هم برای مصدق از پس سالیان دور مرگش، امروز یعنی بعد از ۵۱ سال همچنان دست نخورده باقی مانده است برای او ...

همچنان خیابان و نامش نیست ...

همچنان تصویر و تمبرش نیست ...

لیکن همچنان در دل ایرانیان دست نخورده جایش باقیست.»

کد N1753527