عکس | پست توئیتری ظریف درباره انتخاب مجدد خود به عنوان وزیر خارجه

کد N1753268