عکس| لحظه آشتی‌کردن وزیر خارجه و نماینده خرمشهر

کد N1752779