شعر اخوان ثالث برای مصدق | «دیدی دلا که یار نیامد» با صدای اخوان ثالث!

اخوان ثالث, مصدق, دکتر مصدق, شعر اخوان ثالث برای مصدق, صدای اخوان ثالث, دیدی دلا که یار نیامد, صوت, شعرخوانی اخوان ثالث, فیلم مصدق, فیلم دکتر مصدق, کودتا, کودتای 28 مرداد, کودتا 28 مرداد,

شعر اخوان ثالث برای دکتر مصدق | مهدی اخوان ثالث از نسل شاعرانی بود که جنبش ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد تاثیری شگرف در شعر و زندگی شان نهاد. او شعر «تسلی و سلام» را برای دکتر محمد مصدق سرود. در ادامه متن شعر را بخوانید و با صدای اخوان ثالث بشنوید.

مهدی اخوان‌ثالث سال 1335 پس از خفه شدن نهضت مصدق شعری را برای او و خطاب به «پیرمحمد احمدآبادی» سرود که بعدها گفت این پیر احمدآبادی همان محمد مصدق بوده است.
متن این شعر به شرح زیر است:
دیدی دلا که یار نیامد
گرد آمد و سوار نیامد
بگداخت شمع و سوخت سراپای
وان صبح زرنگار نیامد
آراستیم خانه و خوان را
وان ضیف نامدار نیامد
دل را و شوق را و توان را
غم خورد و غم‌گسار نیامد
آن کاخ ها ز پایه فروریخت
و آن کرده ها به کار نیامد
سوزد دلم به رنج و شکیبت
ای باغبان! بهار نیامد
بشکفت بس شکوفه و پژمرد
اما گلی به بار نیامد
خشکید چشم چشمه و دیگر
آبی به جویبار نیامد
ای شیر پیر بسته به زنجیر
کز بندت ایچ عار نیامد
سودت حصار و پیک نجاتی
سوی تو وان حصار نیامد
زی تشنه کشتگاه نجیبت
جز ابر زهربار نیامد
یک از آن قوافل پر با
ران گهر نثار نیامد
ای نادر نوادر ایام
کت فرّ و بخت یار نیامد
دیری گذشت و چون تو دلیری
در صف کارزار نیامد
افسوس کان سفاین حری
زی ساحل قرار نیامد
وان رنج بی حساب تو دردادک
چون هیچ در شمار نیامد
وز سفله یاوران تو در جنگ
کاری به جز فرار نیامد
من دانم و دلت که غمان چند
آمد ور آشکار نیامد
چندان که غم به جان تو بارید
باران به کوهسار نیامد

شعر اخوان ثالث برای مصدق | «دیدی دلا که یار نیامد» با صدای اخوان ثالث!شعر اخوان ثالث برای دکتر مصدق | مهدی اخوان ثالث از نسل شاعرانی بود که جنبش ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد تاثیری شگرف در شعر و زندگی شان نهاد. او شعر «تسلی و سلام» را برای دکتر محمد مصدق سرود. در ادامه متن شعر را بخوانید و با صدای اخوان ثالث بشنوید.

DFG
کد N1752569