واکنش ظریف نسبت به اظهارت ترامپ نسبت به تروریسم

کد N1752220