ریاست هاشمی بر شورا/ الویری انصراف داد

اجتماعی

مرتضی الویری از نامزدی برای ریاست شورای شهر انصراف داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین جلسه غیررسمی منتخبان شورای پنجم که قرار است در خصوص ارکان هیئت رئیسه شورا تصمیم گیری شود مرتضی الویری که ریاست سنی جلسات غیررسمی منتخبان پنجم را برعهده داشت از کاندیداشدن برای پست ریاست انصراف داد.

پیش از این احمد مسجدجامعی در توئیتر خود از این سمت انصراف داده بود.

 به نظر می رسد محسن هاشمی در پایان این جلسه با رأی اکثریت شورا به ریاست اولین سال شورای شهر پنجم انتخاب شود و اولین جلسه رسمی شورای شهر پنجم از اول شهریور ماه آغاز می شود.

کد N1752190