اعضای شورای مرکزی حزب مجمع ایثارگران اصلاح طلب انتخاب شدند

سیاست داخلی,ایثارگران اصلاح طلب

اعضای شورای مرکزی حزب مجمع ایثارگران اصلاح‌طلب انتخاب شدند.

به گزاش خبرنگار ایلنا نتایج انتخابات صورت گرفته درنخستین کنگره حزب " مجمع ایثارگران " که  در روزپنج شنبه مورخ ٢٦ مرداد ماه برگزار گردید به ترتیب آراء خذ شده بشرح ذیل است:

اعضای شورای مرکزی:

١_ جوادامام

٢_ مهدی کیانی

٣_ غلامعلی رجایی

٤_ محمد پروازی

٥_ غلامرضاظریفیان

٦_ محسن ترکاشوند

٧_ سعیدپورعزیزی

٨_ محسن عربی

٩_ مینوخالقی

١٠_ علی شکوهی

١١_ محمدرضامرشدی

١٢_ سیدمحمدتقی طباطبایی

١٣_ محمدرضاجورکش

١٤_ سعیدصادقی

١٥_علی اکبرصالحی نیک

١٦_ علیرضاآفریدون

١٧_ علی اسدی

١٨_ حسین کلانی

١٩_ حسین لقمانیان

٢٠_ حسین احمدی

٢١_ عزیزمحمدی

اعضاء هیئت داوری

١_ سیدجوادذاکر

٢_ ذبیح الله صفایی

٣_ خدیخه گلین مقدم

٤_ محمودعزلتی مقدم

٥_ احمد(بهنام)سرخ پر

کد N1751921