«ما هم مثل همه مردم فوتبال دوست داریم و فقط لباس مان فرق دارد»

باشگاه تراکتورسازی

از بچگی بازی‌های تراکتور را می‌رفتم و حالا هم می‌آیم.

آریا صالحی: بازار سلفی با او داغ است. شاید هیچ یک از روحانی های مشهور ، این قدر مثل او تقاضای سلفی نداشته باشند. درباره بهزاد صادقپور می نویسیم . روحانی طرفدار تراکتورسازی که حالا پدیده خبری شده است. با او در حاشیه بازی تراکتورسازی و نفت تهران هم کلام شدیم. جایی که  سخت مشغول سلفی گرفتن بود. از او درباره هیجان بودن در ورزشگاه پرسیدیم و گفت:«راستش من از بچگی هم می رفتم ورزشگاه. طرفدار تراکتورسازی بودم و هستم. مردم هم شکر خدا در این مدت خیلی استقبال کردند.امروز هم قبل از بازی لطف کردند و حسابی تشویقم کردند. واقعا برایم حس خوبی بود.»

او فکر می کرده که این قدر معروف شود؟ خودش می گوید:«بله. تراکتور خاص ترین تیم دنیاست و هوادارانش هم حتما خاص ترین هواداران دنیا می شوند. ، خیلی مردم به من لطف دارند.» این همه سلفی که با او می گیرند را شاید کمتر روحانی سرشناسی هم تجربه کرده باشد؛مردم لطف دارند و من هم خوشحالم که در کنارشان هستم. خودم هم می دانم کمتر این حجم سلفی گرفتن با روحانیت وجود داشته باشد.»

این برای یک روحانی بد نیست که در فوتبال باشد ؟ معمولا روحانیت خیلی با فوتبال ارتباطی از این دست ندارند؟ او می گوید:«سئوال حاشیه ای نپرسید دیگر! بابا ما هم انسانیم دیگر. علاقه به فوتبال هم داریم. ما فقط لباس مان فرق دارد. بزرگان می فرمایند این لباس ، لباس انبیاست و حرمت دارد و من هم فکر می کنم یکی از مهمترین درس ها برای یک روحانی این است که در کنار مردم باشد و این برایش یک حسن است.»

4141

کد N1751788