روحانی: داعش و حامیان تروریست نمونه بارز تحجر در عصر جدیدند

کد N1751751