محسن هاشمی:

کاندید ریاست شورای شهر هستم/ شنبه در مورد ریاست شورا بحث می‌کنیم

اجتماعی

عضو منتخب شورای شهر تهران با بیان اینکه شنبه آینده در مورد ارکان شورا شامل رئیس، نایب رئیس منشی و سخنگوی شورا بحث و بررسی می کنیم، گفت: نامزد ریاست شورا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی عضو منتخب شورای شهر تهران با حضور در برنامه تهران 20 افزود: امسال انتخابات کمی زودتر از معمول انجام شد و وقت زیادی برای رسیدن به شرایط رسمی شورای شهر داشتیم که هنوز هم نرسیدیدم امیدواریم وزارت کشور و رئیس شورای شهر به نتیجه برسند وز مانی را برای شروع رسمی فعالیتهای شورای شهر اعلام کنند. 

وی ادامه داد: در 3 ماه اخیر فرصت داشتیم اقدامات را برنامه ریزی کنیم و جلسات هماهنگی را آغاز کردیم. ریاست سنی و کمیسیونها شکل گرفتند. جلسات متعددی برگزار شد اطلاعات زیادی از شهرداری گرفته شد و ذهن‌ها روشن شد و منتخبان نسبت به آئین نامه ها مسلط شدند.

عضو منتخب شورای شهر تهران اضافه کرد: جلسات متعددی در مورد انتخاب شهردار برگزار شد و رای داده شد. امیدواریم با انگیزه بالا فعالیت را در شورا آغاز کنیم.

ارکان شورا هیات رئیسه است. بحثهای اولیه انجام شده و شنبه بررسی می شود و تمایل افراد به رئیس و نائی برئیس منشی و سخنگو بحث جدی می شود و امیدواریم به نتیجه برسد.

کاندید ریاست ورای شهر هستم البته شخص خودش کاندید نمی شود معمولا افرادی فردی را کاندید می کنند. افرادی با سابقع بالا حضور دارند مثل آقای الویری با سابقه شهرداری و نمایندگی مجلس و همچنین آقای مسجد جامعی با سابقه وزارت و ریاست شورای شهر که پتانسیل بالایی دارند. آقای امینی و افراد زیادی که می توانند پست ریاست را بگیرند. امیدواریم جمع بندی شود و یک نفر به عنوان رئیس انتخاب شود. آقای رسولی و افراد دارای پتانسیل دیگری هم هستند که خودم خجل هستم در مقابل این افراد کانید شوم.

کد N1751317