سرپرست حوزه ریاست سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد

محیط زیست,عیسی کلانتری

معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، مشاور رییس و سرپرست حوزه ریاست خود را منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، عیسی کلانتری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست محمد سعید صافی گلپایگانی را به سمت مشاور و سرپرست حوزه ریاست منصوب کرد.

عیسی کلانتری یکشنبه ۲۲ مرداد ماه با حکم رییس جمهور به سمت معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد.

کد N1750665