مهر گزارش می‌دهد؛

فرماندهان جدید کارزار اقتصاد/وزرای پیشنهادی چندمَرده حلاجند؟

اقتصادی

فرماندهان اقتصادی دولت دوازدهم بالاخره مشخص شدند؛حال اختیار با پارلمان است تا در مورد آنها تصمیم بگیرد؛ اگرچه، شرایط اقتصاد ایران، دیگر آزمون و خطا را برنمی‌تابد.

به گزارش خبرنگار مهر، بالاخره وزرای کابینه دوازدهم هم از سوی رئیس جمهور معرفی شدند؛ آنهایی که مدتها، همه چشم‌انتظارشان بودند و می خواستند بدانند که سکانداران دولت دوازدهم از میان انبوهی از اسامی که هر روز در قالب یک لیست، ارایه می‌شد، از دیدگاه رئیس جمهور چه کسانی هستند. البته همین مردان کابینه دوازدهم هم، باید آخرین مهر تائید برای شروع به کارشان را از نمایندگان مردم بگیرند و برگه سبز عبور از مرحله رای اعتماد را هم کسب کنند.

در این میان مردان اقتصادی کابینه دوازدهم، بیشتر از سایرین توجه همه را در لیست پیشنهادی به خود جلب کرده‌اند و حساسیت‌ها در مجلس هم نسبت به انتخاب این افراد، بیش از هر وزیر دیگری است؛ اگرچه سه نفر از این ترکیب شش نفره، وزرای همراه در دولت اول روحانی بوده و یک بار در گذشته، رای اعتماد خود را از نمایندگان مجلس گرفته بودند. در عین حال سه نفر دیگر هم از معاونان رئیس جمهور و وزرای دولت یازدهم هستند تا این ترکیب شش وجهی، تکمیل شود.

تمام اینها در شرایطی است که اقتصاد ایران، در شرایط خاصی به سر می‌برد و هر گونه آزمون و خطا از سوی وزرای  جدید، می‌تواند کشور را دچار مشکلاتی کند که در وضعیت کنونی، چندان برای اقتصاد مناسب نیست؛ بنابراین این برنامه و البته سوابق آنها در کنار یکدیگر است که باید مورد توجه قرار گیرد. اقتصاددانان و صاحبنظران در گفتگو با خبرنگار مهر، نقطه نظرات خود را درباره گزینه های پیشنهادی برای کابینه دوازدهم اینگونه بیان کرده اند:

اقتصاددانان و صاحبنظران از تیم اقتصادی کابینه دوازدهم می‌گویند

نام نظر
محمد لاهوتی- عضو شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی
کد N1748129