انصراف مهرعلیزاده از کاندیداتوری شهرداری تهران

شهری,شهرداری تهران,کاندیداتوری,مهرعلیزاده,انصراف

مهرعلیزاده از کاندیداتوری شهرداری تهران انصراف داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهرعلیزاده کاندیدای شهرداری تهران به منظور حفظ انسجام و رای اجماعی از کاندیداتوری انصراف داد.

کد N1747884