بحران صندوق‌های بازنشستگی

در طول چند سال گذشته موضوع شرایط نامناسب صندوق‌های بازنشستگی یکی از چالش‌های بزرگ دولت بوده و کارشناسان و اقتصاددانان همواره هشدار ...

شهاب‌الدین رحیمی:در طول چند سال گذشته موضوع شرایط نامناسب صندوق‌های بازنشستگی یکی از چالش‌های بزرگ دولت بوده و کارشناسان و اقتصاددانان همواره هشدار می‌دهند که بحران مالی در صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند اقتصاد ایران را با چالش بزرگی مواجه کند. در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی با بیشترین تعداد بازنشسته، 13 میلیون و 700 هزار بیمه شده و 3 میلیون نفر مستمری‌بگیر و در صندوق بازنشستگی کشوری، یک میلیون و 191 هزار بیمه شده و یک میلیون و 200 هزار مستمری‌بگیر وجود دارد. در کنار این دو صندوق بزرگ، تعدادی صندوق صنفی هم وجود دارد که با تعداد اعضای محدودتری فعالیت می‌کنند.

 

 به‌صورت کلی در حال حاضر غیر از سازمان‌های تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، ۱۸ صندوق مستمری به‌عنوان طرح‌های جایگزین اجباری وجود دارند که اغلب به موسسات و نهادهای بزرگ دولتی یا بنگاه‌های متعلق به دولت (مثل شرکت‌های نفتی) متصل هستند. هم‌اکنون دولت پرداخت مستمری بسیاری از اعضای صندوق‌های بازنشستگی را خود به عهده گرفته است و صندوق‌ها به دلایل گوناگونی که ریشه در مشکلات قانونی و شیوه مدیریت صندوق‌ها دارد، نه تنها سرمایه‌گذاری قابل توجهی از سوی آنان صورت نمی‌گیرد، بلکه توان پرداخت مستمری‌بگیران امروز را ندارند. در این پرونده کارشناسان به بررسی بحران مالی در صندوق‌های بازنشستگی پرداخته‌اند.

کد N1733653