مشکل فیلم اکسیدان از نظر علی مطهری | مقایسه فیلم اکسیدان و ماجرای نمیروز

اکسیدان, فیلم اکسیدان, عکس فیلم اکسیدان, عکس های فیلم اکسیدان, توقیف اکسیدان, توقیف فیلم اکسیدان, اکران اکسیدان, توقف اکران اکسیدان, مشکل فیلم اکسیدان, مشکل فیلم اکسیدان چیست, بازیگر زن فیلم اکسیدان, عکس بازیگر زن فیلم اکسیدان, بازیگران اکسیدان, بازیگران زن فیلم اکسیدان, علی مطهری اکسیدان, توقیف اکسیدان, فیلم اکسیدان,

مشکل فیلم اکسیدان از نظر علی مطهری | علی مطهری در پیام اینستاگرامی خود، فیلم اکسیدان را با فیلم مارمولک مقایسه کرد.

مشکل فیلم اکسیدان از نظر علی مطهری | علی مطهری در پیام اینستاگرامی خود، فیلم اکسیدان را با فیلم مارمولک مقایسه کرد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی فیلم سینمایی ماجرای نیمروز را موجب آشنایی جوانان با حوادث سال های اول انقلاب دانست و درباره فیلم اکسیدان گفت: اگرچه این فیلم از نظر ایجاد نشاط توفیق داشته اما برخی گفت وگو و صحنه های آن در فرهنگ عمومی مردم تاثیر منفی دارد.
علی مطهری در یادداشت اینستاگرامی خود درباره فیلمهای "ماجرای نیمروز" و "اکسیدان" نوشت:
در چند روز اخیر دو فیلم سینمایی را دیدم، یکی ماجرای نیمروز و دیگری اکسیدان. ماجرای نیمروز از نظر محتوا و قالب هنری عالی بود. این فیلم جوانانی را که از حوادث سالهای اول انقلاب آگاهی کافی ندارند با فداکاریهای جوانانِ آن روز در راه حفظ این انقلاب آشنا می کند. باید به همه پدیدآورندگان این فیلم دست مریزاد گفت.
اما اکسیدان گرچه از نظر ایجاد نشاط در جامعه ما -که سخت نیازمند آن است - توفیق داشته و سعی کرده مانند فیلم مارمولک جاذبه روحانیت را –که البته این بار شامل روحانیت مسیحیت نیز می شود- ترسیم کند اما برخی گفت و گوها و صحنه ها که خالی از سخافت نیست و می تواند در فرهنگ عمومی مردم تأثیر منفی داشته باشد از ارزش این فیلم کاسته است.

ایسنا
کد N1732931