کاهش میانگین بارندگی در خراسان رضوی

استان ها

مشهد- ایرنا- رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی خراسان رضوی گفت: میانگین بارندگی طی سال زراعی جاری تاکنون در 23 شهرستان از مجموع 28 شهرستان این استان نسبت به دوره آماری بلندمدت کاهش داشته است.

دکتر سید جواد رسولی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در سال زراعی جاری تنها در پنج شهرستان مشهد، نیشابور، تایباد، چناران و خواف میانگین بارشها نسبت به دوره آماری بلندمدت افزایش یافت.
وی ادامه داد: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون 187 میلیمتر باران درخراسان رضوی باریده است که این میزان نسبت به دوره آماری 9 درصد و نسبت به پارسال 15 درصد کاهش نشان می دهد.
رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی خراسان رضوی بیشترین کاهش بارندگی طی این مدت را در شهرستان درگز اعلام و بیان کرد: بارش باران در درگز با 150 میلیمتر بارندگی طی سال زارعی جاری 35 درصد نسبت به دوره آماری بلند مدت کاهش یافته است.
وی ادامه داد: بعد از درگز شهرستانهای تربت حیدریه و کلات به ترتیب 29 و 26 درصد کاهش بارندگی داشته اند. میانگین بارندگی در سال زراعی جاری در تربت حیدریه 182 میلیمتر و در کلات 221 میلیمتر ثبت شده است.
رسولی بیشترین رشد بارندگی در خراسان رضوی را طی این مدت مربوط به خواف اعلام و بیان کرد: میانگین بارندگی در شهرستان خواف با 184 میلیمتر 50 درصد افزایش نشان می دهد.
وی گفت: بعد از خواف شهرستانهای تایباد و چناران به ترتیب با چهار و 22 درصد افزایش بیشترین رشد بارندگی را در خراسان رضوی داشته اند. میانگین بارندگی در شهرستانهای تایباد و چناران طی این مدت به ترتیب 208 و 257 میلیمتر بود.
رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی خراسان رضوی افزود: میانگین بارندگی در شهر مشهد طی سال زراعی جاری 252 میلیمتر بوده است که این میزان نسبت به دوره آماری بلندمدت یک درصد افزایش و نسبت به پارسال 9 درصد کاهش دارد.
وی ادامه داد: مقیاس بارندگی سالانه از ابتدای مهر هر سال تا اول مهر سال بعد را شامل می شود. سهم فصلهای مختلف در میزان بارشها متفاوت است. تنها یک تا دو درصد بارشها در فصل تابستان و بقیه بارندگی در فصول دیگر سال رخ می دهد.
میانگین سالانه بارندگی در استان خراسان رضوی حدود 208 میلیمتر است.
کانال تلگرام ایرنا خراسان رضوی به نشانی telegram.me/irnamashhad برای دسترسی و دریافت سریع و فوری به اخبار منتخب در همه حوزه های خبری و تصویری فعال است.
خبرنگار: مریم انجیدنی **انتشاردهنده: حسین کریم زاده
3027/1858
کد N1714621