بقایی نام احمدی‌نژاد را روی برگه رای خود نوشت + عکس

کد N1700591