ابوطالبی خطاب به تهران: جمعه که دوباره به امید و اعتدال رأی دهی تو را کوفه خواهند خواند!

تهران کوفه, قیام تهران, سعید ابوطالبی, انتخابات جمعه, میتینگ رئیسی,

«جمعه که دوباره به امید واعتدال رأی دهی، دوباره تورا کوفه خواهند خواند. امروز دوباره دست نیاز به سوی تو درازکرده اند؛ جمعه که دوباره به آنان «نه بگویی» تو را با همان تیغ تیزتکفیر خواهند نواخت.»

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری در واکنش به اخبار اغراق‌آمیز برخی رسانه‌ها از تجمع هواداران سیدابراهیم رئیسی در مصلای تهران که از آن به «قیام تهران» یاد شده بود، این رفتار را با توهین برخی چهره‌های سیاسی به تهران و تهرانی‌ها پس از باخت در انتخابات مجلس مقایسه کرد و نوشت: «جمعه که دوباره به امید واعتدال رأی دهی، دوباره تورا کوفه خواهند خواند. امروز دوباره دست نیاز به سوی تو درازکرده اند؛ جمعه که دوباره به آنان «نه بگویی» تو را با همان تیغ تیزتکفیر خواهند نواخت.»

به گزارش «ایران» حمید ابوطالبی در سلسله مطالبی که با عنوان «تهران مظلوم من» در «توئیتر» منتشر کرده، آورده است: «آنان که خاطرشان هست می‌دانند وقتی اعتدالیون با ارائه لیست امید، سی - هیچ توانستند دلواپسان را از راهیابی به مجلس دهم بازدارند، موجبات خشم و غضب آنها را برای خود خریدند.» وی افزود: «تهران مظلوم من، آن روز که با رأی قاطع خود به اقتدارگرایی افراطی نه گفتی، به رویت تیغ تیز دشنام کشیده وتو را کوفه خواندند؛ آن روز که با رأی یکپارچه خود به امید رأی دادی تورا کافر و پلید خواندند؛ آن روزکه رو به آینده روشن به تندروی نه گفتی، تو را از دایره مسلمانی خارج کرده و رأی تو را بی‌ارزش خواندند.» معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: «امروز که درمصلای خود دوباره به میتینگ اتوبوسی، «نه گفتی» شگفتزده شدند؛ بی‌حرمتی از این بیشتر که حتی نام تهران را بر زبان نیاوردند؟» او سپس به مطلب پیشین خود درباره مظلوم واقع شدن مردم تهران پس از شکست انتخاباتی دلواپسان در راهیابی به مجلس دهم، ارجاع داده و در تمجید از تهران و مردم تهران نوشته است: «دوباره برایت می‌نویسم، از تحقیر و تکفیر و بی‌حرمتی نهراس؛ تو شهرصداقتی، شهرتمدنی، و شهرفرهنگی، تو دماوندی، پس چون دماوندت سربلند بمان.»

 ایران
کد N1698805