ناپدید شدن یک رودخانه‌ تنها در چهار روز

دانش,رودخانه

همشهری آنلاین: دانشمندان برای اولین بار در تاریخ مدرن شاهد ناپدید شدن کل یک رودخانه تنها در عرض چهار روز بودند.

براساس گزارش نيويورك تايمز،‌ اين پديده كه به دزدي رودخانه‌اي شهرت دارد، زماني رخ مي‌دهد كه جريان يك رودخانه جذب جريان رودي ديگر مي‌شود. شواهد تاريخي نشان مي‌دهند چنين رويدادي براي رخ دادن به هزاران سال زمان نياز دارد،‌اما در اين مورد خاص،‌رودخانه اسليمز كه منبع آن صفحه يخي كاسكاولش در كانادا بوده‌است،‌ در عرض تنها چهار روز جذب رودخانه‌اي ديگر شده‌است، بازه زماني كه محققان آن را يك ثانيه زمين‌شناسي توصيف مي‌كنند كه اثر آن به احتمال قوي دائمي خواهد بود.

به گفته محققان دانشگاه واشنگتن،‌تاكوما، زمين‌شناسان تاكنون شاهد دزدي رودخانه‌اي بوده‌اند اما هيچ‌فردي در طول زندگي نسل كنوني نتوانسته شاهد چنين پديده‌اي باشد،‌بلكه اين رويداد به واسطه بررسي اطلاعات ثبت شده تاريخي متعلق به هزاران يا ميليون‌ها سال پيش مشاهده شده‌است.

اين محققان براي مطالعه‌اي ميداني در آگوست گذشته به منطقه رود اسليمز در يوكان سفر كردند اما در نهايت شگفتي مشاهده كردند اين رود كه جريان آن وسعتي برابر 480 متر داشت، ناپديد شده‌است.

بررسي‌ها نشان داد سطح آب اين رود در فاصله زماني 26 تا 29 مي 2016 دچار افت شديد شده‌است. محققان براي بررسي اينكه آب اين رود به كجا منتقل شده‌است،‌ با كمك پهپاد‌ها به بررسي منطقه پرداختند تا در نهايت پديده دزدي رودخانه‌اي بر آنها آشكار شد.

رود اسليمز براي 300 تا 350 سال از آب ناشي از ذوب يخ‌هاي بزرگترين صفحه يخي كانادا، كاسكاولش تغذيه مي‌شده‌است، اما با افزايش سرعت ذوب شدن اين صفحه يخي طي سال‌هاي اخير به واسطه گرمايش جهاني، راه‌آبي جديد در حاشيه اين رود به سوي رودخانه كاسكاولش ايجاد شد. 

اين به آن معني است كه آب رود اسليمز به جاي آنكه به درياي برينگ بريزد،‌ به جهت جنوب شرق منحرف شده و به تدريج به اقيانوص آرام مي‌ريزد. اين پديده چرخشي بزرگ به شمار مي‌رود،‌ نه تنها به اين دليل كه اولين‌باري است كه دزدي رودخانه‌اي رخ داده‌است، بلكه به اين دليل كه اولين‌باري است كه اين پديده تحت تاثير فعاليت‌هاي انساني به وقوع پيوسته‌است.

اگرچه در اطراف رود اسليمز جمعيت چنداني سكونت ندارد،‌ اما محققان مي‌گويند تغيير مسير اين رود مي‌تواند عوارض وسيعي براي زيست‌بوم منطقه به دنبال داشته‌باشد و بر منبع آب آينده اين منطقه اثرگذار باشد.

به گفته محققان تاكنون بيشتر مطالعات علمي روي ذوب شدن يخ‌هاي قطبي و افزايش سطح آب درياها متمركز بوده‌است، اما مطالعه جديد بعدي جديد از تاثيرات غيرمنتظره از ذوب شدن صفحات يخي را نشان مي‌دهد كه تاكنون كسي به آن توجهي نداشته‌است.