تصویر منتشر نشده از بهرام بیضایی در پشت صحنه سگ‌کشی

کد N1680663