پيش‌بيني رشد قيمت‌ مسكن در سال 96/ خانه چقدر گرانتر می شود؟

اخبار اقتصادی, خانه, مسکن, خرید خانه, افزایش قیمت مسکن, تورم, خرید و فروش,

گزارش‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه در سال گذشته تعداد معاملات و قيمت مسكن ٥ درصد رشد داشته است پس اين آمار نشان مي‌دهد كه امسال هم اين رونق روند بهتري بگيرد... رشد قيمت مسكن در سال جاري حدود نرخ تورم خواهد بود.

معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه خالي بودن واحدهاي مسكوني ساخته شده بحث پيچيده‌اي است، گفت: مسكن طبق گزارش‌هاي بانك مركزي مسكن در سال جاري رونق خواهد گرفت اما بايد اذعان كرد كه رشد قيمت مسكن در حدود نرخ تورم خواهد بود كه اين بسيار عالي است. 

حامد مظاهريان در پاسخ به اين سوال كه داستان اين روزهاي آمار بالاي واحدهاي خالي از سكنه چيست؟ چرا كه انبوه‌سازان عنوان مي‌كنند وجود اين تعداد (٥/٢ ميليون) واحد مسكوني خالي به دليل توليد نيست بلكه به دليل كاهش قدرت خريد است، گفت: ارايه آمار حدود ٥/٢ ميليون واحد مسكوني خالي از سكنه از سوي مركز آمار نمي‌تواند اشتباه باشد اما به هر حال دلايل خالي بودن واحدهاي مسكوني بحث پيچيده‌اي است.

وي با تاكيد بر اينكه تعداد خانه‌هاي خالي از سكنه در هر منطقه متفاوت است و بايد منطقه به منطقه اين موضوع بررسي شود، اظهارداشت: براي مطمئن شدن از دليل وجود ٥/٢ ميليون مسكن خالي از سكنه بايد منتظر انتشار جزييات تكميلي اين آمار از سوي مركز آمار باشيم. معاون مسكن وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه بعد از انتشار جزييات اين گزارش مشخص مي‌شود كه چه تعداد خانه خالي از سكنه و چه تعداد خانه دوم داريم تاكيد كرد: آنچه كه روشن است اين است كه در حال حاضر موجودي مسكن ٢٥ ميليون واحد مسكوني است. ٢٤ ميليون خانوار داريم و اين آمار نشان مي‌دهد يك ميليون واحد مسكوني بيش از خانوار در كشور وجود دارد. مظاهريان ادامه داد: به هر حال واحدهاي مسكوني توليد شده نشان مي‌دهد كه براي مصرف‌كننده نبوده است و اين را آمارهاي موجود خانه‌هاي لوكس نشان مي‌دهد كه ساخته شده‌اند و از توان خريد خانه‌اولي‌ها خارج است.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا امسال مسكن رونق مي‌گيرد، گفت: گزارش‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه در سال گذشته تعداد معاملات و قيمت مسكن ٥ درصد رشد داشته است پس اين آمار نشان مي‌دهد كه امسال هم اين رونق روند بهتري بگيرد. مظاهريان در پاسخ به اين سوال كه آيا اين رونق مسكن توام با رشد قيمت خواهد بود، گفت: رشد قيمت مسكن در سال جاري حدود نرخ تورم خواهد بود.
کد N1680464