ساعت رسمی فردا جلو کشیده می‌شود

جامعه,ساعت رسمی

فردا (یک فروردین) 1396 ساعت رسمی کشور جلو کشیده خواهد شد.

به گزارش ایلنا، ساعت رسمی کشور در ساعت 24 اول فروردین 1396 یک ساعت به جلو کشیده می‌شود.

بر اساس قانون، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت 24 روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت 24 روز سی‌ام شهریور به حالت قبلی برگردانده می‌شود.

کد N1664704

خواندنی از سراسر وب