شروع تمسخرآميز شوراي دختران عربستان!

اخبار سیاسی, عربستان, زنان عرب, دختران عربستان,

نشست تخصصي شوراي دختران در منطقه القصيم عربستان به علت حضور نداشتن حتي يک دختر در سالن برگزاري اين نشست، موجي از تمسخر را در شبکه هاي اجتماعي اين کشور برانگيخت!

پايگاه اينترنتي سومريه نيوز عراق نوشت: تشکيل «شوراي دختران» منطقه القصيم عربستان اقدام شايسته اي است، آن هم در کشوري که زنان در عرصه زندگي عمومي مشارکت نمي کنند. اما نشست تخصصي بررسي مسائل زنان در عربستان، موجي از تمسخر را در شبکه هاي اجتماعي برانگيخت. اين مسئله زماني رخ داد که تصوير 13 مسئول مرد عربستاني که در جايگاه رياست اين نشست حضور داشتند، منتشر شد.
اين در حالي بود که حتي يک زن يا دختر هم در اين جايگاه حضور نداشت. اين نشست بحث برانگيز در مرکز خالد الخضاري در شهر بريده واقع در منطقه القصيم برگزار شد و خانم ها در سالن ويژه اي که براي آنان در نظر گرفته شده بود، حضور داشتند و با سالن ويژه آقايان از طريق ويدئو کنفرانس ارتباط داشتند.
عبد الله العقيل، از اصحاب رسانه عربستان با انتشار تصويري از جايگاه رياست نشست (در توييتر) نوشت «اين تصوير از هزار کاريکاتور بهتر است.»
عبد السلام الوايل، استاد دانشگاه الملک سعود اين موضوع را «تناقضي آشکار» توصيف کرد. سحر حسن نصيف، فعال حقوق بشر و حقوق زنان در توييتر نوشت «تا کي بايد درباره ما سخن بگويند، اما ما خودمان حضور نداشته باشيم؟»
کد N1664135