متلاشی شدن صورت مرد سیرک باز زیر دندانهای کروکدیل +فیلم

اخبار چندرسانه ای, فیلم, سیرک, کروکویل سیرک, فیلم سیرک, آرواره کروکودیل

در یک لحظه کروکدیل مرد سیرک باز را غافلگیر کرد و صورتش را به دندان گرفت.

در یک نمایش سیرک که در ویتنام برگزار شد، هنگامی که یکی از کارکنان آنجا مشغول نوازش کروکدیل بود، سیرک باز دیگری که می‌خواست با نزدیک کردن سر خود به دهان کروکدیل توجه تماشاگران را جلب کند که متاسفانه با حمله این جانور خزنده مرگبار غافلگیر شد و صورتش بین دندان‌های آن به دام افتاد، اما شانس آورد و توانست با یک واکنش سریع خودش را نجات دهد، هرچند که صورتش متلاشی شد و در حالی که صورت خونین خود را بادست پوشانده، فریاد کنان چند قدمی بر می‌دارد و از شدت درد به زمین می‌نشیند.
در نهایت نمایش به هم ریخت و گفتنی است  این چندمین حادثه ای است که اخیرا از حمله حیوانات به مربی ها در نمایش ها و سیرک ها رخ می دهد.

متلاشی شدن صورت مرد سیرک باز زیر دندانهای کروکدیل +فیلمدر یک لحظه کروکدیل مرد سیرک باز را غافلگیر کرد و صورتش را به دندان گرفت.
کد N1663516