به قلم مهدی عظیمی؛

کتاب تحلیل منطقی استدلال منتشر شد

دین و اندیشه

کتاب تحلیل منطقی استدلال (شرح منطق اشارات ابن سینا؛ نهج هفتم تا دهم) نوشته مهدی عظیمی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انتشارات حکمت اسلامی، کتاب تحلیل منطقی استدلال(شرح منطق اشارات ابن سینا؛ نهج هفتم تا دهم) توسط انتشارات حکمت اسلامی به چاپ رسیده که مهدی عظیمی نگارش آن را به عهده داشته است.

تحلیل منطقی ابن سینا از استدلال بر دو گونه است ۱) تحلیل صوری ۲) تحلیل مادی. تحلیل صوری استدلال یعنی واشکافی ساختارهای مشترک در پس استدلال هایی که در بافتارهای گوناگون دانش و اندیشه انسانی به کار می روند؛ و تحلیلی مادی استدلال یعنی تحلیل معرفت شناختی آن از حیث مقدمات، ساختار و نتیجه بر اساس سه معیار باور، صدق و توجیه.

منطق بیرونی و درونی علم، منطق پرسش و آسیب شناسی منطق استدلال از دیگر موضوعاتی اند که ابن سینا در این بخش از اشارات بررسی می کند و این کتاب به گزارش و سنجش آنها می پردازد.

کد N1662200