فاصله ایمن در رانندگی را رعایت کنیم

شهری,فاصله ایمن در رانندگی

یکی از نکات مهم برای رانندگی در بزرگراه‌ها و جاده‌ها رعایت فاصله ایمن است.

به گزارش ایلنا، برای رعایت فاصله ایمن در رانندگی، به ازای هر 15 کیلومتر در ساعت سرعت، باید به اندازه یک خودرو (حدوداً 6 متر) از خودروی جلویی فاصله داشته باشیم.

بنابراین باید در سرعت 30 کیلومتر در ساعت به اندازه 2 خودرو، در سرعت 45 کیلومتر در ساعت به اندازه 3 خودرو،در سرعت 60 کیلومتر در ساعت به اندازه 4 خودرو و در سرعت 75 کیلومتر در ساعت به اندازه 5 خودرو فاصله  از خودروی جلویی را رعایت کرد.

همچنین فاصله ایمنی در روزهای بارانی و برفی افزایش پیدا می‌کند.

کد N1638544