عکس سلفی با محمود احمدی‌نژاد در حاشیه یک مراسم

کد N1638254