بنزین ۲هزارتومانی در شمال تهران

قیمت بنزین, سرمای هوا, بنزین دبه ای, اخبار اقتصادی

بنزین درتهران به ٢‌هزار تومان رسید! ماجرا از این قرار است که با تشدید سرمای هوا قیمت غیررسمی بنزین درجاده‌های شمال استان تهران به دوبرابر رسیده و یکی از حواشی جالب تردد این روزها، درمناطق برفی و کوهستانی تهران است.

دربرخی نقاط درجاده‌های منتهی به شهرها و روستاهای شمالی استان تهران که دسترسی به جایگاه‌های عرضه بنزین، افرادی با نصب آزادانه بنرهای تبلیغاتی، اقدام به عرضه بنزین دبه‌ای می‌کنند. دراین بنرها درخصوص قیمت بنزین چیزی نوشته نشده اما وقتی به این افراد مراجعه می‌کنید، دو انتخاب پیش‌روی شما می‌گذارند: دبه‌های ٥ لیتری بنزین با قیمت ١٠‌هزارتومان و دبه‌های ١٠لیتری بنزین با قیمت ٢٠‌هزار تومان./ روزنامه شهروند
کد N1636941