در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان اجرایی شد؛

آموزش کنترل و پیشگیری ایدز توسط دانشجویان همیار سلامت روان

دین و اندیشه

فعالیت دانشجویان همیار سلامت روان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برای آموزش و آگاهی دادن دانشجویان در زمینه پیشگیری و کنترل ایدز ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز مشاوره و سلامت وزارت علوم، مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، اوایل سال جاری کارگاه آموزشی دو روزه تربیت مربی پیشگیری و کنترل HIV/ AIDS را برای ۴۳ نفر از دانشجویان همیار سلامت روان این دانشگاه برگزار کرد.

شرکت کنندگان در این دوره آموزشی در طول سال تحصیلی اقدام به آموزش دانشجویان در این خصوص کردند. این آموزش ها توسط دانشجویان آموزش دیده ادامه دارد.

کد N1634602