وزیر صنعت، غزل خداحافظی خواند؟

اعتماد نوشت:«قرار است بازنشسته‌ شوم و کارها را به دوستان جوان بدهم. » محمدرضا نعمت‌زاده گوینده این جمله است.

[span id='lblNewsBody']

نعمت زاده در بين خودروسازان اين سخن را گفت و البته به آنها توصيه كرد« كاري كنيد تا سال آينده مردم شما را تشويق كنند. من كه قرار است بازنشسته‌ شوم و كارها را به دوستان جوان بدهم. اما بايد توجه به توسعه صنعت خودرو مورد ملاك مسوولان قرار گيرد. »

اين جمله‌ها بيشتر شبيه خداحافظي است. براي محمدرضا نعمت‌زاده ٧١ ساله كه خيلي‌ها هنگام راي‌اعتماد او را پدربزرگ صنعت مي‌خواندند، نوعي خداحافظي محسوب مي‌شود. به خصوص وقتي مي‌گويد: « البته ما قرار است بازنشسته شويم و كارهاي‌مان را هم كرده‌ايم ولي اين همايش‌ها بايد ادامه يابد و من نيز تا زنده هستم در اين برنامه‌ها شركت خواهم كرد.»

 

23302

کد N1634381