زنان مقدونیه ای با لباس سنتی /عکس

زنان در لباس سنتی در حالی که سبدهای نان را روی سر حمل می کردند در مراسم "خاج‌شویان"-جشن مسیحیان- "Bitushe" مقدونیه شرکت کردند.

زنان در لباس سنتی در حالی که سبدهای نان را روی سر حمل می کردند در مراسم "خاج‌شویان"-جشن مسیحیان- "Bitushe" مقدونیه شرکت کردند.توریسم آنلاین
کد N1616254