در گفتگو با مهر عنوان شد؛

تخریب کامل ۴۰۰ واحد تجاری در پلاسکو/سرقفلی مغازه‌ها چقدر است؟

اقتصادی

رئیس سابق اتحادیه پیراهن دوزان با اشاره به تخریب کامل ۴۰۰ واحد تجاری در ساختمان پلاسکو گفت: سرقفلی مغازه‌های ساختمان پلاسکو، بین ۶۰۰ میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان است.

جواد درودیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سانحه آتش سوزی و تخریب ساختمان پلاسکو در تهران، گفت: ۶۰۰ واحد تجاری در ساختمان پلاسکو وجود داشت که ۴۰۰ واحد آن تخریب شده و بر روی ۲۰۰ واحد دیگر ریخته است.

وی با بیان اینکه تمامی ۴۰۰ واحد به طور کامل تخریب شده اند و خسارات زیادی را بر سایر واحدهای پایینی وارد کرده اند، گفت: در حال حاضر نمی توان برآوردی از خسارت عنوان کرد؛ زیرا واحد های طبقات بالایی تولید کننده بودن و هر کدام اجناس متفاوتی در تولیدی هایشان داشتند.

رئیس سابق اتحادیه پیراهن دوزان با اشاره به اینکه برای برآورد خسارت، باید ارزش تمامی اجناس هم در نظر گرفته شود گفت: به هر حال سرقفلی این مغازه ها بسیار گران بوده است و از ۶۰۰ میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان ارزش داشته است که بر همین اساس، خسارت بالایی را متوجه صاحبان این مغازه ها کرده است.

درودیان در خصوص اینکه این مغازه ها بیمه بوده اند یا نه گفت: تا سه سال پیش که در شورای ساختمان پلاسکو بودم، تمامی این مغازه ها بیمه بودند و اطلاعی ندارم در حال حاضر هم تمامی آنها تحت پوشش بیمه قرار دارند یا تغییرات دیگری حاصل شده است.

وی ادامه داد: البته اگر حتی واحدها هم بیمه باشند، پروسه دریافت خسارت بسیار طولانی خواهد بود که امیدوارم این مشکل برای آنها حل شود.

کد N1609227