توزیع شیر ویژه مدارس در پرواز تهران - اصفهان / فاجعه است؛ در شیر که تحریم نیستیم

اخبار اجتماعی, شیر ویژه مدارس

رضا رشیدپور در بخشی از برنامه خود از توزیع شیر ویژه مدارس میان مسافران پرواز یک شرکت هواپیمایی در مسیر تهران - اصفهان خبر داد.

رضا رشیدپور در بخشی از برنامه خود از توزیع شیر ویژه مدارس میان مسافران پرواز یک شرکت هواپیمایی در مسیر تهران - اصفهان خبر داد.

توزیع شیر ویژه مدارس در پرواز تهران - اصفهان / فاجعه است؛ در شیر که تحریم نیستیمرضا رشیدپور در بخشی از برنامه خود از توزیع شیر ویژه مدارس میان مسافران پرواز یک شرکت هواپیمایی در مسیر تهران - اصفهان خبر داد.


خبرآنلاین
کد N1601477