وصیت آیت الله هاشمی که محسن هاشمی در شبکه سه قرائت کرد

گزارش تصویری, محسن هاشمی, هاشمی رفسنجانی

محسن هاشمی که مهمان برنامه حالا خورشید بود برای نخستین بار وصیت آیت الله هاشمی را قرائت کرد.

محسن هاشمی که مهمان برنامه حالا خورشید بود برای نخستین بار وصیت آیت الله هاشمی را قرائت کرد.

وصیت آیت الله هاشمی که محسن هاشمی در شبکه سه قرائت کردمحسن هاشمی که مهمان برنامه حالا خورشید بود برای نخستین بار وصیت آیت الله هاشمی را قرائت کرد.


خبرآنلاین
کد N1601460